Faculty


140x140
Prof. Chunyi Peng
E-mail: chunyi AT cse.ohio-state.edu


Undergraduate Students


140x140

Gan Fang (09/2014--)

E-mail: fang.254 AT osu.edu

140x140

Van Soelen, Ryan (01/2015--)

E-mail: vansoelen.1 AT buckeyemail.osu.edu

140x140

Di Li (09/2015--)

E-mail: li.4592 AT buckeyemail.osu.edu

Visiting Students


140x140

Jingyu Zhang (08/2014--12/2015)

Shanghai Jiaotong University (PhD)

140x140

Jiahua Chen (09/2015--12/2015)

Peking University (M.S)

Alumni


  • Sreeram Sreethar Babu (MS, 09/13-03/14)
  • Li Zhang (Undergraduate, 05/14-08/14)